Paraja në qarkullim VS Paraja nuk është në dispozicion

Valuta të huaja convert
EUR =
FRF
FRF =
EUR

date :

Application

Aplikim
Monedhë EUR () nuk është më e shënuar

Shiko monedhave të tjera


* : Monedhë Kryesor(shih më lartë)
** : Monedhë nuk është më e shënuar

Monedhës u ndal

Monedhë(ISO2) Emërtim

Paraja në qarkullim

Monedhë Vend