Sipas konvertimit:
Kodet e monedhës

Apo vendi / valutë

Valuta të huaja convert
EUR =
USD
USD =
EUR
To Install Mconverter on your android device

Application

Aplikim

Monedhave kryesore kërkuar

Monedhave kryesore konvertuar për 1 EUR (Për të parë më shumë EUR)Monedha Reference / Monedha Monedhë Normë Shuma: Për të parë më shumë
Monedha Reference / Monedha Monedhë Normë Për të parë më shumë


Shiko monedhave të tjera


* : Monedhë Kryesor(shih më lartë)

Amerikën e Veriut

Monedhë Vend

Amerikë Jugore

Monedhë Vend

Evropë

Monedhë Vend

Afrika

Monedhë Vend

Azi

Monedhë Vend

Oqeani

Monedhë Vend